Disputationer

Disputation: Ingrid Claesson

This page in English
2018-01-2613:00 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus Flemingsberg

Titel: 

Better Balance with Somatosensory Exercises — a Parkinson Perspective

Opponent:

Professor, Maria H Nilsson, Lunds Universitet, Hälsovetenskaper, Aktivt och hälsosamt åldrande

Betygsnämnd: 

Docent, Karin Hellström, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi

Docent, Filip Bergquist, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för farmakologi

Docent, Maria Ekblom, Gymnastik och idrottsskola, Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

Huvudhandledare:

Professor, Agneta Ståhles

Bihandledare:

Docent, Wim Grooten

Professor, Johan Löök

Fysioterapi