Disputationer

Disputation: Ing-Mari Dohrn

2015-09-1713:00 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus Flemingsberg

Titel: 

Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis

Huvudhandledare:

Professor Agneta Ståhle

Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, samhälle

Sektionen för fysioterapi

Bihandledare:

Docent Maria Hagströmer

Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, samhälle

Sektionen för fysioterapi

 

Professor Mai-Lis Hellénius

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

Opponent:

PhD Patrik Wennberg

Umeå Universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Allmänmedicin

Betygsnämnd:

Professor Lars Nyberg

Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Hälsa och rehabilitering 

 

Professor Pernilla Åsenlöf

Uppsala Universitet

Institutionen för neurovetenskap

 Fysioterapi

 

Docent Ylva Trolle Lagerros

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

Sektionen för medicin

Fysioterapi