Disputationer

Disputation: Helena Bergström

2014-09-1113:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18ACampus SolnaSektionen för fysioterapi

Health promotion for adults with intellectual disabilities: Evaluation of a multi-component intervention in community residences

Huvudhandledare:

Docent Liselotte Schäfer Elinder

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare:

Docent Maria Hagströmer

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ph.D. Ulla Wihlman

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Ph.D. Jacek Hochwälder

Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Fakultetsopponent:

M.B.Ch.B.M.D. Craig Melville

University of Glasgow, Institute of Health and Wellbeing

Betygsnämnd:

Professor Lauren Lissner

Göteborgs Universitet, Institutionen för medicin

Ph.D. Anette Kjellberg

Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Professor Anders Gustavsson

Stockholms Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik