Disputationer

Disputation: Håkan Nero

This page in English
2016-12-1213:00 Alfred Nobels allé 23, H1 RödCampus Flemingsberg

Physical activity in Parkinson's Disease - measurement, correlates and effects of balance training

Opponent:

Dr. Jonny Collett, Oxford Brookes University, Faculty of Health and Life Science, Oxford Institute for Nursing and Allied Health Research

Betygsnämnd:

Docent, Örjan Ekblom, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Enheten för fysisk aktivitet och hälsa

Docent, Karin Wirdefeldt, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik samt Institutionen för klinisk neurovetenskap

Professor, Erik Rosendahl, Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sektionen för fysioterapi

Huvudhandledare:

Docent, Maria Hagströmer, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare:

Docent, Erika Franzén, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Dr. Martin Benka-Wallén, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Professor, Agneta Ståhle, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Fysioterapi