Disputationer

Disputation Gabriele Biguet

This page in English
2019-01-1809:00 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus FlemingsbergSektionen för fysioterapi

"The meaning of acceptance and body awareness for individuals living with long-term pain - Implications for rehabilitation"

Huvudhandledare

Lena Nilsson-Wikmar, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Jennifer Bullington, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Monika Löfgren, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Fakultetsopponent

Anncristine Fjellman-Wiklund, docent, Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Betygsnämnd

Ann-Christine Johansson, docent, Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Björn Börsbo, docent, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Kerstin Tham, professor, rektor, Malmö Universitet

Kontakt

Adjunkt

Gabriele Biguet

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Gabriele.Biguet@ki.se

DoktorandFysioterapi