Disputationer

Disputation: Firoz Roshan

2016-10-0313:00 till 17:00 Samulessonsalen, Tomtebodavägen 6, KI Solna.Campus SolnaSektionen för neurogeriatrik

Avhandlingens titel: Mechanisms of Beta-Amyloid Cytotoxicity in the Hippocampal Network Function- Rescue strategies in Alzheimer's Disease

Opponent:

Professor Jochen Herms, University of Munich, Tyskland.

Disputationskommitée

Professor Tatiana Deliagina, Karolinska Institutet.
Professor Kerstin Iverfeldt, Stockholms Universitet.
Associate professor Karima Chergui, Karolinska Institutet.

Huvudhandledare

Docent André Fisahn, Sektionen för neurogeriatrik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet