Disputationer

Disputation: Fanny Airosa

2015-06-0509:00 Hörsal H2 (Grön), Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23, HuddingeCampus Flemingsberg

Title: Nurses’ and patients’ experiences of caring touch interventions in an emergency context.

Huvudhandledare:
Docent Torkel Falkenberg
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bihandledare:
Docent Maria Arman
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Gunnar Öhlén
Kvalitet och patientsäkerhet
Karolinska Universitetssjukhuset

Fakultetsopponent:
Professor Lillemor Lindwall
Karlstads Universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
 

Betygsnämnd:
Docent Dan Hasson
Stockholms Universitet
Stressforskningsinstitutet

Professor Ingegerd Bergbom
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Professor Roberth Hahn
Linköpings Universitet samt
Södertälje sjukhus