Disputationer

Disputation: Erika Berggren

This page in English
2017-11-1709:00 Hörsal H2 Grön Alfred Nobels allé 23Campus FlemingsbergSektionen för allmänmedicin och primärvård

Titel: A continuing educational intervention in primary health care using the ConPrim model

Fakultetsopponent

Professor, leg. sjuksköterska 
Albert Westergren
Högskolan Kristianstad, 
Sektionen för hälsa och samhälle

Huvudhandledare

Docent, distriktssköterska Lena Törnkvist
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle sektionen för allmänmedicin och primärvård

Bihandledare

Professor, överläkare Peter Strang
Karolinska Institutet, Institutionen för Onkologi – patologi, Stockholms sjukhems FoUU, palliativa enheten

Med dr., leg dietist Ylva Orrevall
Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik 

Med dr., leg sjuksköterska Ann Ödlund Olin
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Betygsnämnd

Professor, distriktsläkare Patrik Midlöv
Lunds universitet, Enheten för allmänmedicin och samhälle 

Professor, distriktssköterska Åsa Hörnsten
Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad

Docent, leg. sjuksköterska Ingela Henoch
Göteborgs universitet, Enheten för vårdvetenskap och hälsa

Avhandling

A continuing educational intervention in primary health care using the ConPrim model

Kontakt

Anknuten

Erika Berggren

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: erika.berggren@ki.se

Länkar

Hälso- och sjukvård