Disputationer

Disputation Elisabeth Bos

2014-11-1409:00 sal 263, Alfred Nobels Allé 12Campus Flemingsberg

Titel: A Good learning environment for nursing students in primary health care

Huvudhandledare:

PhD Päivi Kaila
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bihandledare:

Docent Charlotte Silén
Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Docent Mikko Saarikoski
Åbo Universitet, Institutionen för omvårdnad, Finland

Fakultetsopponent:

Professor Karin Kjellgren
Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Betygsnämnd:

Professor Åsa Hörnsten
Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad

Docent Ulf Olsson
Stockholms Universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Professor Ann-Cathrine Mattiasson
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle