Disputationer

Disputation: David Conradsson Leg. Fysioterapeut

2016-01-2209:15 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus Flemingsberg

Titel: Balance Control in Older Adults with Parkinson’s disease – effects of medication and exercise 

Opponent

Jorunn L. HelbostadProfessor, Norges tekniska-naturvetenskapliga univeristet, Institutionen för neuromedicin

Betygskommitté

Maria Ekblom, Docent, Gymnastik och idrottshögskolan

Per Svenningsson, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap 

Britta Lindström, Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Huvudhandledare

Erika Franzén, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Länkar

Fysioterapi