Disputationer

Disputation Christina Eriksson

This page in English
2016-12-1609:00 till 13:00 H3, Alfred Nobels Allé 23, HuddingeCampus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Titel: The process of occupational therapists implementing client-centred ADL intervention in clinical practice

Huvud handledare

Universitetslektor Susanne Guidetti, Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Science and Society, Division of Occupation of Therapy

Bihandledare

Professor Kerstin Tham, Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Science and Society, Division of Occupation of Therapy

Betygskommitté

Adj universitetslektor Ewa Wressle, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi 

Universitetslektor Carina Boström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för fysioterapi

 Universitetslektor Marie Holmefur, Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Anknuten

Christina Eriksson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: christina.eriksson@ki.se

Arbetsterapi