Disputationer

Disputation Charlotta Ryd

This page in English
2017-11-3013:00 till 16:00 Hörsal H3, Alfreds Nobel Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Titel

Technology use among older adults with and without cognitive impairment: exploring relations with daily life occupations and need of support.    

Huvudhandledare:

Docent Anders Kottorp, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Arbetsterapi.

Bihandledare:

Professor Louise Nygård, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Arbetsterapi.

Camilla Walles Malinowsky, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Arbetsterapi.

Annika Öhman, Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. 

Opponent:

Docent Agneta Malmgren Fänge, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten.  

Betygsnämd:

Professor, överläkrare Elisabet Londos, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten.  

Biträdande professor Ingrid Hellström, Linköpings univeristet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Avdelningen för omvårdnad (OMV)

Maria Haak, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten.

Contact person: Charlotta Ryd

Länkar

ArbetsterapiDoktorandVårdvetenskap