Disputationer

Disputation: Birgitta Widerström

This page in English
2017-12-1509:00 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus FlemingsbergSektionen för fysioterapi

Titel: 

CLINICAL DECISION-MAKING IN PHYSIOTHERAPY FOR LOW BACK PAIN IN PRIMARY HEALTH CARE

Opponent:

Professor, Birgitta Öberg, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Avdelningen för Fysioterapi (FYSIO)

Betygskommittée:

Docent, Iben Axén, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM), Interventions- och implementeringsforskning

Docent Christina Ahlgren, Umeå Universitet,  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi

Professor Anne Marit Megnshoel, University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Health and Society, Department of Health Sciences 

Huvudhandledare:

Docent, Carina Boström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS),  Sektionen för fysioterapi

Bihandledare:

Docent, Eva Rasmussen Barr, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS),  Sektionen för fysioterapi,

Docent, Kerstin Frändin, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi,Sektionen för psykiatri och neurokemi

Fysioterapi