Disputationer

Disputation: April Johnston

2014-06-1309:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18ACampus SolnaSektionen för neurogeriatrik

 MODULATION OF HIPPOCAMPAL GAMMA OSCILLATIONS BY DOPAMINE AND SEROTONIN RECEPTOR SUBTYPES 

Huvudhandledare: 

Dr. André Fisahn 
Karolinska Institutet, Department of NVS, Center for Alzheimer Research, Division of Neurogeriatrics 

Co-supervisor(s): 

Dr. Chris McBain, National Institutes of Health, NICHD  

Dr. Håkan Karlsson 
Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

Opponent:

 Dr. Martin Vreugdenhil 
University of Birmingham, School of Clinical and Experimental Medicine 

Examination Board: 

Prof. Gilberto Fisone 
Karolinska Institutet, Department of Neuroscience 

Prof. Erik Fransén 
Kungliga Tekniska Högskolan, Department of CSC, Division of Computational Biology 

Prof. Per Svenningsson 
Karolinska Institutet, Department of CMM