Disputationer

Disputation Annika Öst Nilsson

This page in English
2019-04-0509:00 Hörsal 2, Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Huvudhandledare

Gunilla Eriksson, med dr, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för Arbetsterapi, Karolinska Institutet och docent vid enheten Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Bihandledare

Ulla Johansson, med dr, Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg, Gävle

Therese Hellman, med dr, Medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, Uppsala

Birgitta Bernspång, senior professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi, Umeå universitet

Lena von Koch, senior professor, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för Arbetsterapi, Karolinska Institutet

Opponent

Kristina Holmgren, leg. arbetsterapeut, professor vid Enheten för Arbetsterapi och Fysioterapi, Sahlgrenska akademin vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

Betygsnämnd

Erik Lundström, leg.läkare, docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Eva Månsson Lexell, leg arbetsterapeut, docent vid Avdelningen för Arbetsterapi och Aktivitetsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Ingrid Anderzén, docent vid Enheten för Socialmedicinsk epidemiologisk forskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Kontakt

Forskarstuderande

Annika Öst Nilsson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: annika.ost.nilsson@ki.se

Import to calendar
ArbetsterapiDoktorand