Disputationer

Disputation: Annicka Hedman

2015-05-2213:00 Hörsal H2, Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23, HuddingeCampus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Titel: Technology use in everyday activities among older adults with mild cognitive impairment

A study of changes over time and views on technology as support

 

Huvudhandledare:
Professor Louise Nygård
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för arbetsterapi

Bihandledare:
Docent Anders Kottorp
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för arbetsterapi

Docent Ove Almkvist
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi

Fakultetsopponent:
Docent Ingeborg Nilsson
Umeå universitet
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Enheten för arbetsterapi

Betygsnämnd:
Docent Kajsa Eklund
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Arbetsterapi

Professor Boo Johansson
Göteborgs universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Psykologiska institutionen

Docent Maria Engström
Högskolan i Gävle
Akademin för hälsa och arbetsliv
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap