Disputationer

Disputation: Ann-Sofie Bertilsson

2015-08-2809:00 Alfred Nobels Allé 23, Hörsal H2 Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Titel: Evaluation of a client-centred ADL intervention after stroke.

Huvudhandledare:
Professor Lena von Koch
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bihandledare:
Professor Kerstin Tham
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Med Dr Ulla Johansson
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Magnus Andersson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap

Fakultetsopponent:

Senior Professor Christian Blomstrand
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Institutionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering

Betygsnämnd:
Docent Ingvar Krakau
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin

Docent Lisbeth Claesson
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/arbetsterapi

Docent Pernilla Hillerås
Sopiahemmet högskola
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

ArbetsterapiStroke