Disputationer

Disputation: Andreas Monnier

2016-11-1809:00 Alfred Nobels allé 23, H1 RödCampus Flemingsberg

MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN THE SWEDISH ARMED FORCES MARINES: BACK PAIN EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL TESTS

Opponent:

Docent Iben Axén, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM), Enheten för Interventions- och implementeringsforskning

Betygsnämnd:

Professor, Joanna Kvist, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi

Professor emerita, Gunnevi Sundelin, Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för fysioterapi

Docent, Bo Berglund, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Huvudhandledare:

Docent, Björn Äng, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi/ Högskolan Dalarna, Hälsa och välfärd.

Bihandledare:

Docent Mats Djupsjöbacka, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkälsovetenskap

Med. dr. Helena Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Professor, Lars-Åke Brodin KTH, Skolan för teknik och hälsa Medicinsk teknik

Fysioterapi