Disputationer

Disputation: Anders Sköldunger

2015-02-2009:30 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, SolnaCampus SolnaSektionen för Aging Research Center (ARC)

Titel: Dementia and use of drugs: economic modelling and population based studies