Annan

Boklansering

This page in English
2017-09-1214:00 till 15:30 Sal 104, Alfred Nobels Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Sektionen för arbetsterapi, NVS KI inbjuder till boklansering:

Participation in Health and Welfare Services - Professional Concepts and Lived Experience

Redaktörer: Arne H  Eide, Staffan Josephsson och Kjersti Vik.

Viktiga värden inom vård omsorg och rehabilitering är att göra det möjligt för människor att leva meningsfullt genom att människor deltar aktivt i sin egen vård och service samt i livet självt. Denna bok utforskar begreppet delaktighet och härleder olika uppfattningar och användning av begreppet inom vård, omsorg och rehabilitering. Den undersöker också hur verksamheter kan aktivera och uppmuntra till deltagande utöver de faktiska tjänsterna. Boken bidrar till kunskap och diskussion om brukares inflytande och medverkan i vardagligt liv. Den diskuterar även delaktighet/ participation som ett internationellt forskningstema.

De tre redaktörerna Professor Arne H Eide, Sintef och professor Kjersti Vik., NTNU båda från Norge samt professor Staffan Josephsson från arbetsterpi, KI kommer att presentera boken samt lyfta några av de teman i boken  som de ser som angelägna Presentationerna kommer att ges på engelska . 

Varmt välkommen till vår boklansering och efterföljande mingel!

Contact person: Staffan Josephsson
ArbetsterapiRehabiliteringVårdvetenskap