Föreläsningar och seminarier

Äldrevård på lika villkor?

2018-03-0809:00 Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41AnnanSektionen för Aging Research Center (ARC)

En offentligt finansierad vård och omsorg av god kvalitet är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Forskning visar på oroande tendenser till en ökad ojämlikhet i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen med införandet av vårdvalssystem, minskade resurser och allt mer vård som ska utföras i hemmet. De som drabbas är framförallt kvinnor.

PRO och Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, arrangerar tillsammans på internationella kvinnodagen den 8 mars ett kunskapsseminarium om förutsättningarna för en jämställd och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård och äldreomsorg för de allra äldsta. 

Program

Tid: 8 mars 9.00-11.30, fika serveras 8.30

Mår äldre personer bättre idag än de gjorde förr?
Carin Lennartsson, docent i sociologi, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet samt forskningsledare vid Stockholms läns Äldrecentrum

En äldrevård i obalans
Pär Schön, fil.dr, forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet

Anhörigomsorgens pris i åtstramningens tid
Petra Ulmanen, fil.dr, forskare, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

En jämlik sjukvård för äldre
Janne Agerholm, med.dr, forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet samt utredare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (SLSO)

Moderator: Sven Erik Wånell
Övriga medverkande är Christina Tallberg, ordförande PRO & Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvård & jämställdhetsfrågor, PRO.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet på telefon 08-701 67 00 eller osa@pro.se senast måndag 6 mars 2017. Glöm inte att informera om eventuella allergier. Anmälan är bindande.

Åldrande