Föreläsningar och seminarier

Advances in Care of Patients with Dementia

This page in English
2017-01-1914:00 till 15:00 Novum, Centrum för Alzheimerforskning, Seminarierummet på plan 4Campus FlemingsbergSektionen för neurogeriatrik

Talare: Professor Konrad Rejdak
Department of Neurology, Lublin

 

Värd: FoAss Dorota Religa MD, PhD
Dorota.Religa@ki.se

Centrum för Alzheimerforskning nås via Novum plan 5, vid Hiss G. Gå sedan ned till seminarierummet på plan 4 genom Alzheimercentrums lokaler.

Contact person: Dorota Religa
AlzheimerDemensGeriatrik