Kalender

E.g., 2018-12-13
E.g., 2018-12-13

Onsdag 12 December

14:30 till 18:00

Handledaråterträff

KI, Alfred Nobels Allé 23, sal H2 (entréplanet)
Campus Flemingsberg
Vi följer upp hur det gått med användningen av våra bedömningsinstrument Mini-CEX och dialoginstrumentet. Vi tränar på hur man kan använda Mini-CEX för återkoppling i mindre grupper. Vi kommer att dela ut diplom för utmärkt handledning och ta del av tips och goda exempel från några av våra...
Annan

Fredag 14 December

09:00

Disputation Eva Waldheim

H3 Blå, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
"When systemic lupus erythematosus (SLE) involves pain: occurrence and impact on daily life" Huvudhandledare Professor Elisabet Welin, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Bihandledare Professor...
Disputationer
Sektionen för Omvårdnad
13:00

Disputation Petter Sandstedt

Alfred Nobels allé 23, H2 Grön
Campus Flemingsberg
"Disability and health-related quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis, and caregiving experience from the perspective of next of kin" Huvudhandledare Marie Kierkegaard, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för...
Disputationer

Måndag 17 December

09:00 till 14:30

Modern nursing practice in mental health services

KI, Alfred Nobels Allé 23, sal H3
Campus Flemingsberg
Välkommen till ett halvdagssymposium vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för Omvårdnad och the Hong Kong Polytechnic University , The School of Nursing. Syftet med symposiet är att dela med sig av modern vårdpraxis inom psykiatriska...
Konferenser och symposier
Sektionen för Omvårdnad

Onsdag 19 December

08:30 till 08:45

Vokalgruppen KNYST bjuder på julstämning

Alfred Nobels allé 23, entréhallen
Campus Flemingsberg
Annan

Torsdag 17 Januari

09:00 till 16:30

Handledardag

Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
Utbildningsdag för studentansvariga och handledare av läkarstudenter i primärvården.
Annan
Sektionen för allmänmedicin och primärvård
13:00

Halvtidskontroll Juraj Secnik

Neo, rum DNA plan 5
Campus Flemingsberg
Diabetes mellitus type 2 in dementia: Prevalence, treatment, survival and blood biochemistry Huvudhandledare Dorota Religa, MD, PhD, Associate Professor KI, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society Division of Clinical Geriatrics Bihandledare Senior professor Bengt Winblad, MD, PhD,...
Halvtidskontroller
Sektionen för klinisk geriatrik

Torsdag 14 Februari

13:00

Halvtidskontroll: Eva Öhman

KI, sal 214, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
“Läkarstudenter i primärvården - vad innebär en god lärandemiljö för studenter och hur upplever patienterna sin roll i läkarstudenters lärande”
Halvtidskontroller
Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Fredag 8 Mars

09:00 till 19:30

Swedish FTD Initiative Symposium 2019

Aula Medica, Nobels väg 6, Solna
Campus Solna
Den 8:e mars 2019 håller Swedish FTD Initiative ett internationellt multidisciplinärt symposium i Aula Medica i Solna. Målsättningen är att sprida kunskap om pågående forskning inom frontallobsdemens för att öka förståelsen för hjärnsjukdomen, samt för att identifiera och främja nationella och...
Konferenser och symposier
Sektionen för neurogeriatrik
E.g., 2018-12-13
E.g., 2018-12-13