Skip to main content

Interventioner i psykiatrisk omvårdnad

Vi är en relativt ny forskargrupp som består av fyra disputerade specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård.

Projektgruppens ledare

Lektor

Mats Samuelsson

Telefon: 08-524 839 36
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Mats.Samuelsson@ki.se

Forskningsområde

Vår tidigare forskning har framför allt handlat om våldsprevention i psykiatrisk vård, bemötande av suicidnära personer, psykisk ohälsa efter subarachnoidalblöding samt vad det kan innebära att leva med borderline personlighetsstörning. Resultatet av denna forskning har klart visat behovet av en fortsatt forskningsinriktning på kliniska interventioner i psykiatrisk omvårdnad där konkreta omvårdnadsåtgärder införs och utvärderas.

Aktuella projekt

Sinnesstimulerande avslappningsrum i akutpsykiatrisk heldygnsvård – kartläggning av patienters användande och påverkan på välbefinnande.

Projektledare: Anna Björkdahl

Projektstart: 2012

Projektet, som också kallas ”Lugna rummet” innebär att pröva att installera och erbjuda patienter sinnesstimulerande avslappningsrum i den psykiatriska heldygnsvården. I projektet prövas ”Lugna rummet” inom psykosvården, barn- och ungdomspsykiatrin, beroendevården, rättspsykiatrin, allmänpsykiatrin och inom den psykiatriska intensivvården.Ett sinnesstimulerande avslappningsrum kan beskrivas som ett särskilt rum på avdelningen som är utformat för att erbjuda patienter aktivt lugnande stimulans riktat mot känsel-, syn-, hörsel- och luktsinnet. Olika komponenter används för detta såsom en avslappningsfåtölj, taktilstimulerande täcken, fototapet med naturmotiv, avslappningsmusik, ljud från naturen och eteriska doftoljor. Rummet ses som en form av behandlingsrum med fokus på känslomässig egenvård och är ett verktyg för patienten att arbeta med att känna igen och möta tidiga tecken på ökad oro, att träna avslappning och uppleva ökat välbefinnande. Syftet med projektet är att kartlägga patienternas användande av rummen med avseende på t.ex. rumsvistelsens längd och tid på dygnet, vilka stimuli patienterna väljer att använda, kön, diagnos och påverkan på självskattat välbefinnande. Ett delsyfte är också att få ökad kunskap om personalens erfarenheter att arbeta med ”Lugna rummet” som ett vårdverktyg. Som metod för datainsamling används patientenkät, patientintervjuer och personalenkät.

När dessa mer beskrivande frågor är besvarade avser vi att göra en clusterrandomisering mellan avdelningar med och utan ”Lugna rummet”. Här kommer förutom rapporterade och observerade variabler även fysiologiska och/eller biokemiska variabler att användas.

Gruppmedlemmar

Namn Titel Email
Anna Björkdahl
Mathilde Hedlund Universitetslektor mathilde.hedlund-lindberg@ki.se
Kent-Inge Perseius Högskolelektor kent-inge.perseius@rkh.se
Mats Samuelsson Universitetslektor, Gruppledare mats.samuelsson@ki.se

Publikationer

2011-2012

Fiorill A, De Rosa C, Del Vecchio V, Jurjanz L, Schnall, K, Onchev G, Alexiev S, Raboch J, Kalisova L, Mastrogianni A, Georgiadou E, Solomon, Z., Dembinskas, A., Raskauskas, V., Nawka, P., Nawka, A., Kiejna, A., Hadrys, T., Torres-Gonzales, F., Mayoral, F., Björkdahl, A, Kjellin L, Priebe S, Maj M, Kallert T (2011) How to improve clinical practice on involuntary hospital admissions of psychiatric patients: Suggestions from the Eunomia study. 2011. European Psychiatry, 26: 201-207.

Björkdahl A., Nyberg U., Runeson B, Omérov P. (2011) The development of the Suicidal Patient Observation Chart (SPOC). Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18:558-561.

Björkdahl, A, Hansebo, G., Palmstierna. (2012) The influence of staff training on the violence prevention and management climate in psychiatric inpatient units. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (accepted for publication, March 2012).

Hedlund M, Zetterling M, Ronne-Engstrom E, Carlsson M, Ekselius (2011) Mental health after subarachnoid haemorrhage related to lifetime mental disorders. British Journal of Neurosugrery. 2011 25(6):693-700.

Ekdahl S, Idvall E, Samuelsson M, Perseius KI (2011) A life tiptoeing: Being a Significant Other to Persons with Borderline Personality Disorder. Archives of Psychiatric Nursing. 25(6):e69-76.

Wiklander M, Samuelsson M, Jokinen J, Nilsonne A, Wilczek A, Rylander G, Asberg M (2012) Shame-proneness in attempted suicide patients. BMC Psychiatry. 25;12:50.

Andersson AC, Elg M, Idvall E, Perseius KI (2011) Five Types of Practice-based Improvement Ideas in Healthcare Services, an Empirically Defined Typology. Quality Management in Health Care, 20(2):122-130.

Ekdahl S, Idvall E, Samuelsson M, Perseius KI (2011) A life tiptoeing: Being a Significant Other to Persons with Borderline PersonalityDisorder. Archives of Psychiatric Nursing, Archives of Psychiatric Nursing. 25(6), 69-76.

Lindh M, Kihlgren A, Perseius KI. (2012) Factors influencing compliance to hygiene routines in community care - the viewpoint of medically responsible nurses in Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 27(2), 224-230.