NyheterForskning

Internationellt Symposium "Multimorbidity research at the cross-roads" avslutat

Publicerat 2018-06-11 14:10. Uppdaterat 2018-06-11 14:10

Internationella forskare, läkare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdspolitiken träffades på Alfred Nobels forum i Stockholm den 21 maj 2018. Framstående talare från Europa och USA, som Mary Tinetti, Martin Roland, Luigi Ferrucci, Stewart Mercer, Cynthia Boyd, Jose M. Valderas och Alessandra Marengoni samt diskussionsdeltagare satte ribban för efterföljande konstruktiva paneldiskussioner. Dessutom gav programmet och mötesplatsen utmärkta möjligheter till utbyte av idéer och nätverk mellan de ca 120 deltagarna. En sammanfattning av lärdomar och presentationerna från symposiet finns på hemsidan (http://www.multimorbidity2018-stockholm.se/). Tre arbetsgrupper samarbetar för närvarande med att utarbeta granskningar av klinisk styrning och folkhälsoaspekterna av multimorbiditet, i syfte att publicera dem i slutet av året.

Hela mötet finansierades av the Journal of Internal Medicine (JIM), och med support av the Aging Research Centre (ARC) vid Karolinska Institutet, Universitetet vid Exeter, KI Strategic Research Area in Epidemiology (SfoEpi), såväl som the European Network on Multimorbidity 'Threads & Yarns'.

Multimorbidity Research at the cross-roads
Talare och organisatörer av the Multimorbidity Symposium (från vänster till höger): Martin Roland, Stewart Mercer, Susan Smith, Jeanet W. Blom, Amaia Calderón, Davide Vetrano, Christiane Muth, Jose M Valderas, Laura Fratiglioni, Luigi Ferrucci, Mary E Tinetti, Graziano Onder, Cynthia Boyd, Alessandra Marengoni, Maria Eriksdotter, Mieke Rejken, Kristina Johnell, Ellen Nolte.

Kroniska sjukdomar