Skip to main content

Institutionsrådet vid NVS

Vid varje institution skall enligt rektorsbeslut finnas ett institutionsråd, vilket är rådgivande till institutionsledningen. Prefekten är rådets ordförande.

Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande till prefekten och att utgöra ett forum för dialog, där olika företrädare kan mötas. Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Institutionsrådets arbetsuppgifter är bland annat att bereda ärenden före prefektbeslut. Rådet sammanträder ungefär två-tre gånger per termin.

Sammanträdestider HT 2020

  • Tisdag 29 september, kl 10.00-11.30, ANA 23, S 402
  • Torsdag 5 november, kl 10:00-11:30, ANA 23, S 402

Ordförande

Sekreterare 

Petra Helkala

Samordnare
Administration

Ledamöter

Titel/Roll Namn
Administrativ chef Carin Ullman
Controller Karin Edman
Adjunkt, ordinarie Nina Gårevik
Adjunkt, suppleant Gabriele Biguet
Administratör, ordinarie Kathrin Dellblad
Administratör, suppleant Annica Karlsson
Doktorand, ordinarie Linn Rönne-Petersen
Doktorand, suppleant Nathalie Frisendahl
Forskarassistent/biträdande lektor, ordinarie Shireen Sindi
Forskarassistent/biträdande lektor, suppleant Anna Jervaeus
Forskare, ordinarie Weili Xu
Forskare, suppleant Elena Rodriguez-Vieitez
Kommunikatör Annika Clemes
Lektor, ordinarie Anne-Marie Boström
Lektor, suppleant Wim Grooten
Ombud för lika villkor - fokus forskning Taher Darreh-Shori
Ombud för lika villkor - fokus utbildning Maria Wiklander
Personalhandläggare (arbetsmiljöfrågor) Mona Hellstadius
Postdoc, ordinarie Anna Marseglia
Postdoc, suppleant Tina Gustavell
Professor, ordinarie Gunnar Nilsson
Professor, suppleant VAKANT