Skip to main content

Institutionsrådet vid NVS

Vid varje institution skall enligt rektorsbeslut finnas ett institutionsråd, vilket är rådgivande till institutionsledningen. Prefekten är rådets ordförande.

Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande till prefekten och att utgöra ett forum för dialog, där olika företrädare kan mötas. Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Institutionsrådets arbetsuppgifter är bland annat att bereda ärenden före prefektbeslut. Rådet sammanträder ungefär två gånger per termin.

Sammanträdestider VT2019

  • 2019-02-22 NVS:s institutionsråd, stora mötesrummet, D3 09.00-11.00
  • 2019-04-29 NVS:s institutionsråd, stora mötesrummet, D3 13.00-15.00

Ordförande

T.f. sekreterare - vakant

Ledamöter

Titel/Roll Namn
Administrativ chef Ulla Cronfalk-Hernlund
Controller Karin Edman
Adjunkt, ordinarie Anna-Liisa Suvanto
Adjunkt, suppleant Charlotte Lüning-Bergsten
Administratör, ordinarie Kathrin Dellblad
Administratör, suppleant Maria Roos
Biomedicinsk analytiker, ordinarie Kerstin Nordling
Biomedicinsk analytiker, suppleant Vakant
Doktorand, ordinarie Sophie Gaber
Doktorand, suppleant Elin Pettersson
Forskarassistent, ordinarie Pär Schön
Forskarassistent, suppleant Vakant
Forskare, ordinarie Susanne Frykman
Forskare, suppleant Taher Darreh-Shori
Kommunikatör Annika Clemes
Lektor, ordinarie Anne-Marie Boström
Lektor, suppleant Mari Lundberg (tjänstledig)
Ombud för lika villkor - fokus forskning Taher Darreh-Shori
Ombud för lika villkor - fokus utbildning Maria Wiklander
Personalhandläggare (arbetsmiljöfrågor) Mona Hellstadius
Postdoc, ordinarie Christoph Nowak
Postdoc, suppleant Simone Tambaro
Professor, ordinarie Jan Johansson