Institutionsrådet vid NVS

This page in English

Vid varje institution skall enligt rektorsbeslut finnas ett institutionsråd, vilket är rådgivande till institutionsledningen. Prefekten är rådets ordförande.

Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande till prefekten och att utgöra ett forum för dialog, där olika företrädare kan mötas. Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Institutionsrådets arbetsuppgifter är bland annat att bereda ärenden före prefektbeslut. Rådet sammanträder ungefär två gånger per termin. 

Sammanträdestider HT2018

  • 2018-09-12       NVS:s institutionsråd ANA 23, sal 211                09.00-11.00
  • 2018-11-22       NVS:s institutionsråd ANA 23, sal 211                09.00-11.00          

Ordförande

Professor/överläkare

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Eriksdotter
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se
 

Sekreterare

Samordnare

Åsa Borglund

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: asa.borglund@ki.se

Ledamöter

Administrativ chef Ulla Cronfalk-Hernlund
Controller Karin Edman
Adjunkt, ordinarie Anna-Liisa Suvanto
Adjunkt, suppleant Charlotte Lüning-Bergsten
Administratör, ordinarie Kathrin Dellblad
Administratör, suppleant Maria Roos
Biomedicinsk analytiker, ordinarie Kerstin Nordling
Biomedicinsk analytiker, suppleant Lena Holmberg
Doktorand, ordinarie Chenhong Lin
Doktorand, suppleant Sophie Gaber
Forskarassistent, ordinarie Marie Kierkegaard
Forskarassistent, suppleant Pär Schön
Forskare, ordinarie Susanne Frykman
Forskare, suppleant Taher Darreh-Shori
Kommunikatör Annika Clemens
Lektor, ordinarie Anne-Marie Boström
Lektor, suppleant Mari Lundberg
Ombud för lika villkor, ordinarie Homira Behbahani
Ombud för lika villkor, suppleant vakant
Personalhandläggare (arbetsmiljöfrågor) Mona Hellstadius
Postdoc, ordinarie Christoph Nowak
Postdoc, suppleant Simone Tambaro
Professor, ordinarie Jan Johansson
Organisation