Helene Alexanderson är ny docent i fysioterapi

Publicerat 2014-10-08 09:08. Uppdaterat 2014-10-08 12:35This page in English

Vid Docentursnämndens sammanträde den 23 september, beslutades det att Helene Alexanderson, vid sektionen för fysioterapi (NVS), utnämnts till docent i fysioterapi.