Hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos cancerpatienter i östra Afrika

This page in English

Övergripande syfte

Projektet studerar hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos personer med cancer i östra Afrika. 

Projektbeskrivning

Fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer genomförs för att utforska behov av vård och stöd hos cancerpatienter i Östafrika. Ett etablerat frågeformulär för att mäta hälsorelaterad livskvalitet (EORTC QLQ-C30) har översatts till Kiswahili (talas i flera områden i Östafrika) respektive Luganda (talas i områden i Uganda) och anpassats för att passa för användning i Tanzania och Uganda. Frågeformuläret ska nu besvaras av 250 patienter som vårdas vid Uganda Cancer Institute i Uganda. De kvantitativa och kvalitativa data som samlas in kommer att relateras till varandra (s.k. mixed-methods design). 

Projektledare

Lena Wettergren

Lars E Eriksson

Medarbetare 

Allen Naamala

Jackson Orem

Ylva Thornefors

Peter Wampaalu

Finansiering

Erik och Edith Fernströms Stiftelse

Utvalda publikationer

Translation report of the EORTC QLQ-C30 into Luganda language. Wettergren L, Eriksson LE, Abrahamsson Tornefors Y. Report, Karolinska Institutet 2015.

Experiences of patients undergoing chemotherapy - A qualitative study of adults attending Uganda Cancer Institute. Wampaalu PB, Nabirye RC, Eriksson LE, Naamala A, Wettergren L. Resubmitted manuscript.

Hälsorelaterad livskvalitet bland patienter med cancer i Uganda - En pilotstudie. Abrahamsson Tornefors Y, Berg R. Dissertation for Bachelor in Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet: 2014.

Palliative cancer care in Uganda. Nurses’ experiences. Dorrian S, Ekblad K.Dissertation for Bachelor in Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet: June 2013.

Health-related quality of life and needs of care and support of adult Tanzanians with cancer: a mixed-methods study.
Masika G, Wettergren L, Kohi T, von Essen L
Health Qual Life Outcomes 2012 Nov;10():133 

Patients’ experiences and coping with side effects of cancer chemotherapy. A case study of adult patients’ attending Mulago Cancer Institute, Kampala Uganda. Wampaalu P. Dissertation for Bachelor in Nursing, Department of Nursing, Makerere University: June 2011.