Gratulerar till ALF-anslag från SLL till NVS

Publicerat 2014-11-05 11:22. Uppdaterat 2014-11-05 12:10

Följande medarbetare vid institutionen har fått utdelning av årets ALF-medel:

Medicin-projekt

Cedazo-Minguez Angel, Docent 
2015:  700000
2016:  700000
2017:  600000
Projekttitel: Characterising Alzheimer disease subtypes to improve accurate diagnosis and treatment efficiency.

Nordberg Agneta, Professor 
2015:  900000
Projekttitel: Molekylär neuroimaging vid Alzheimers sjukdom och dess betydelse för tidig diagnostik och läkemedelsutveckling

Schultzberg Marianne, Professor 
2015:  400000
2016:  400000
Projekttitel: Inflammation in Alzheimer’s disease - studies on resolution

Wahlund Lars-Olof, Professor 
2015:  400000
2016:  400000
2017:  400000
Projekttitel: Tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom, utveckling och implementering av moderna MR-tekniker

Welmer Anna-Karin, Med. dr. 
2015:  300000
Projekttitel: Thinking, moving and falling: A project linking early signs of motor and cognitive decline to fractures, disability, institutionalization, and mortality

Westman Eric, PhD 
2015:  600000
2016:  500000
Projekttitel: Optimering och Validering av Radiologiska Skattningsskalor och Automatiserad Analys av MRT Data för Demens Diagnostik

Pedagogiska medel

Salminen Helena, Med. dr. 
2015:  600000
2016:  300000
Projekttitel: Nya sätt att främja verksamhetsintegrerat och interprofessionellt lärande i handledning av studenter i primärvården genom virtuella patienter

PPG-medel

Rydwik Elisabeth, Docent 
SLSO 2015:  200000
Projekttitel: Orsaker till återinläggningar efter utskrivning från slutenvård – en feasibility-studie

Salminen Helena, Med. dr. 
SLSO 2015:  300000
Projekttitel:Kartläggning och behandling av ryggvärk hos äldre kvinnor med osteoporos. Randomiserad kontrollerad studie där en aktiverande korsett jämförs med sjukgymnastisk redskapsträning i grupp och en kontrollgrupp.

Taloyan Marina, Med. dr. 
SLSO 2015:  200000
Projekttitel: Hälsoproblem och vitamin D status i olika etniska grupper av primärvårdspatienter - Omfattning, utvärdering och behandling med vitamin D3.

Wändell Per, Professor 
SLSO 2015:  200000
Projekttitel: D-vitaminbrist en förklaring till förhöjd diabetesförekomst hos invandrade svenskar av utomeuropeiskt ursprung?

Åkesson Elisabet, Docent 
 Stockholms Sjukhem 2015:  200000
Projekttitel:Berörings och massagebehandling efter stroke hos äldre

Anslag