Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt.

Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet håller mycket hög kvalitet. Det visar utvärderingen som genomförts 2013 av Universitetskanslerämbetet. Läs mer om utvärderingen.

1 januari 2014 tog riksdagen ett beslut att ändra yrkestiteln för sjukgymnaster till fysioterapeuter. Läs mer.

Läs mer om Fysioterapeutprogrammet 180 hp

Vid alla sjukdomar där människors rörelseförmåga påverkas har fysioterapin sin roll. Att förstå grundläggande mekanismer för kontroll av människans rörelse; att förstå hur rörelse påverkas vid olika funktionsnedsättningar och hur rörelseförmågan kan påverkas genom träning är viktig kunskap för att förbättra människors fysiska rörlighet och hälsa. Eftersom fysioterapeutiska åtgärder syftar till att påverka hälsan med och genom rörelse, arbetar fysioterapeuten hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande med många olika patientgrupper. Det är barn, äldre, personer med neurologiska funktionshinder, muskulo-skelettala funktionshinder, psykosomatiska funktionshinder och hjärt/kärl/lung-relaterade funktionshinder. Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för såväl bedömning, behandling som utvärdering. Utbildningen ger inte bara de teoretiska kunskaperna för att ta detta ansvar, utan innehåller även utbildning i klinisk miljö under handledning av välutbildade lärare.

Till Sektionen för fysioterapi, som ansvarar för flertalet av kurserna inom utbildningsprogrammet.

Annika Clemes
2023-08-16