Funktion och hälsa vid respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd - Samarbetspartners och finansiärer

Sammanställning över forskargruppens samarbetspartners och finansiärer.

Samarbetspartners

Linköpings Universitet

Umeå Universitet

Karlstads Universitet

Uppsala Universitet

Göteborgs Universitet

Universitet i Oslo

Oslo Met - Storbyuniversitetet

Karolinska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västernorrlands Landsting, Sundsvalls sjukhus

Stockholms Sjukhem

Rehabstation Stockholm/ Spinalis

Sunnaas Sykehus HF

Försvarsmakten

Senior Alert

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA)

Socialstyrelsen

Vetenskapsrådet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

China Rehabilitation Research Center (CRRC), Beijing, Kina

No 81 Rehabilitation Center (Bayi), Chengdu, Kina

Russian Institute of Rehabilitation, NYU Langone Medical Center, New York, USA

Policlinica 2, Petrozavodsk, Karelien, Ryssland

Children’s Hospital, Petrozavodsk, Karelien, Ryssland

Bethlehem Arab Society of Rehabilitation (BASR), Protectorate of Palestine

The Edmond & Lily Safra Children's Hospital, The Chaim Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel

Finansiärer

ALF

Nationella Forskarskolan i vårdvetenskap, KI

Vetenskapsrådet

Försvarsmaktens FoT (Forskning och teknikutveckling)

Karolinska Universitetssjukhuset

Riksförbundet HjärtLung

Åke Wiberg

Sunnaas Sykehus HF, Forskningsenheten, Norge

Helse- og omsorgsdepartementet, Norge

MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-03-17