Skip to main content

Forskningsprojekt finansierade av EU

Visste du att Karolinska Institutet leder flest EU-projekt inom hälsoområdet i Sverige? Forskare vid NVS är verksamma i flera av dessa EU-finansierade projekt, se listan nedan.

Följande pågående projekt ingår i "FP7"; EU's sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik.

Projekttitel

med länk till extern hemsida

Ansvarig forskare vid NVS Tidsperiod
Translational Research and Patient Safety in Europe (TRANSFoRm) Lars Agréus 2010-03-01 till 2015-05-31
European Medical Information Framework (EMIF) Bengt Winblad 2013-01-01, i 60 månader
Healthy Aging Through Internet Counselling in the Elderly (HATICE) Miia Kivipelto, Laura Fratiglioni 2013-01-01 till 2017-12-31
Developing a Global Imaging Laboratory based on Grid/Cloud computing to help develop drugs for Alzheimer's disease (N4U) Lars-Olof Wahlund 2011-07-01 till 2014-12-31
Therapeutic and preventive impact of nutritional lipids on neuronal and cognitive performance in aging, Alzheimer's disease and vascular dementia (LipiDiDiet) Lars-Olof Wahlund 2008-08-01 till 2014-07-31
Imaging of Neuroinflammation in Neurodegenerative Diseases (INMiND) Agneta Nordberg 2012-03-01 till 2017-02-28

Human Brain project (HBP)

Subprojekt 12: SP12 - Ethics and Society

Abdul H. Mohammed, Kevin Grimes 2013 till 2023
New dietary strategies addressing the specific needs of elderly population for an healthy ageing in Europe (NU-AGE) Weili Xu 2011-05-01 till 2016-04-30
Personalised Guide for Eating and Activity Behaviour for the Prevention of Obesity and Eating Disorders (SPLENDID) Ioannis Ioakimidis 2013-10-01 till 2016-09-30