Skip to main content

Forskningsmöte med CACTUS forskargruppen

Den 5-7 september 2016 äger ett forskningsmöte på sektionens för arbetsterapi där internationella gäster från Japan, Norge och England träffade och diskutera med CACTUS forskargrupp (Cognitive ACessibility and Technology Use when ageing in home and Society).

Forksningsmötet syftade på att dela de senaste framstegen inom forskning på människor med demens och teknik - rapporter från forskare, diskussioner och planerar ytterligare samarbeten.

Deltagare från Kobe University, Kobe Design University, International University of Health and Welfare, Japan samt gäster från Oslos Universitetet, Norge och University of East Anglia, Storbritannien delade sin erfarenhet inom området. CACTUS forskargruppen, på sin tur, presenterade ett nytt verktyg KIREUM (The KI Rapid Ease of Use Mapping of technology) including practice (LN), validering av Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) och Management of Everyday Technology Assessment (META) .

Läs mer om CACTUS forskargrupp här.