Forskningsanslag från Alzheimerfonden till NVS

Publicerat 2014-12-12 15:38. Uppdaterat 2014-12-12 15:51This page in English

Den 12 december tog Alzheimerfonden beslut för de forskningsprojekt som får anslag för vetenskaplig forskning under 2015. NVS vill gratulera följande medarbetare:

  • Andre Fisahn, som beviljades 300 000 SEK för projektet "Rescue of Amyloid-β-Induced Neuronal Network and Cognitive Deficits by Targeted Activation of Peptide Degradation Mechanisms".
Anslag