Skip to main content

Forskning vid sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi

Forskningsområdet Alzheimers sjukdom

Med hjälp av en PET-kamera, som ger en inblick i hjärnans funktion, kan forskarna visa på en typ av skador som kallas för plack. Det består av ett protein, amyloid, som visat sig uppträda mycket tidigt i sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom. Från det att man tidigare enbart kunde studera hjärnförändringarna vid obduktion, är det nu möjligt att mäta förekomsten av plack på levande patienter. Varför dessa plack bildas kan vara själva gåtan bakom Alzheimers sjukdom.

Att på detta sätt avbilda och mäta hjärnans funktion anses idag utgöra en av milstolparna i Alzheimersforskningen. Modern farmakologisk forskning inriktas på att utveckla läkemedel som kan stänga av den sjukliga produktionen av beta-amyloid. I ett projekt försöker forskarna stimulera hjärnans gliaceller att oskadliggöra det protein som orsakar Alzheimers sjukdom.

Pågående forskningprojekt

Gruppmedlemmar

Till lista över sektionens medarbetare

Avhandlingar

Lista över avhandlingar/disputationer vid sektionen (endast tillgängligt på engelska).

Publikationer

Lista över sektionens publikationer.