Forskning vid sektionen för tillämpad neuroendokrinologi

This page in English

Viktproblem är vanliga; medan vissa av oss väger för mycket, väger andra för lite. Det finns ingen broms i hjärnan som reglerar kroppsvikten automatiskt. Människor måste lära sig äta. Det visar forskningen på sektionen, vilken är den akademiska delen av problemet med regleringen av människors kroppsvikt. Den sjukvårdande delen, Mandometerkliniken, finns inom Stockholms Läns Landsting.

Idag är 800 miljoner i världen överviktiga. Samtidigt uppvisar många tonårsflickor Anorexia Nervosa eller anorexi, en form av ätstörning som yttrar sig främst i svält och överdriven träning. För att förbättra behandlingen av patienter med övervikt, anorexi, bulimi och liknande problem undersöker Per Södersten vid sektionen för tillämpad neuroendokrinologi och Mandometer och Mandolean-klinikerna människors ätbeteende. Patienterna lär sig äta med datoriserad metodik. De flesta blir normalviktiga och friska och få återfaller. Man kan alltså bli frisk från vad från vad som tidigare betraktades vara kroniska sjukdomar. 

Anorexi, som karaktäriseras av att äta för lite och röra sig för mycket, och övervikt, som är motsatsen; dvs att äta för mycket och röra sig för lite, studeras med samma metoder.

Mandometer

Mandometer, en datoriserad feedbackprocedur är huvudverktyget som har funnits i tio år.

Mandometer består av en våg och en dator. Den är utvecklad på sektionen och är den enda i sitt slag i världen. Med hjälp av feedbacksignaler får man lära sig hur mycket man ska äta.

Forskargruppsledare Per Södersten

Professor i neuroendokrinologisk beteendeforskning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Per Södersten är född 1945 i Borås. Han disputerade 1974 vid Göteborgs universitet på en avhandling om hormonell kontroll av sexuellt beteende. Postdoktorala studier vid Stanford University Medical School 1974-1975 samt vid universitetet i Bergen 1975-1976 följdes av forskningstjänster vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1979-1984 och Medicinska forskningsrådet 1987-1993.

1994 erhöll Per Södersten ett lektorat i psykiatri vid Karolinska Institutet. År 2000 blev han lektor i neuroendokrinologisk beteendeforskning.

Per Södersten utnämndes den 15 januari 2002 till professor i neuroendokrinologisk beteendeforskning vid Karolinska Institutet.

E-post:per.sodersten@ki.se

Lista över gruppmedlemmar.

EU-projekt

SPLENDID

Personligt guide för att äta och för aktivitetsbeteende för förebyggande av övervikt och ätstörningar.

Projektets mål

Att ge beteendevägledning till gymnasieelever och unga vuxna.

Hemsida

http://splendid-program.eu/

Finansiering

Europeiska gemenskapens ICT program enligt bidragsavtal med nr 610.746 , 2013/01/10 - 30/09/2016 .

i-PROGNOSIS

Intelligent Parkinson – tidig upptäckt av sjudomen för att kunna guida till nya stödinsatser

Projektets mål

  • Ta fram tidiga tester för påvisande av Parkinsons sjukdom, baserat på användarnas interaktion med vardagsteknik.
  • Design insatser för att upprätthålla kvaliteten på patienternas liv under sjukdomsförloppet.
  • Stärka personer i att påverka politik och minska sjukhusvistelse.

Hemsida/sociala medier

http://www.i-prognosis.eu/

https://www.facebook.com/iprognosisEU/

https://twitter.com/i_PROGNOSIS

Finansiering

Projektet har fått stöd från EU: s Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 690.494 .

Neurobiologi