Skip to main content

Forskning på spåret

Den 22 februari 2018 arrangerade doktoranderna på sektionen för arbetsterapi för andra gången en eftermiddag med fokus på att skapa dialog med kliniskt verksamma arbetsterapeuter kring delar av den forskning som bedrivs på sektionen. Deltagarna kom från flera verksamheter såsom akutsjukvård, primärvård, geriatrik, rehabilitering, vård-och omsorgsboenden etc. Bland deltagarna fanns studenter från arbetsterapiprogrammet och representant från Myndigheten för delaktighet och Forte.

Seminariet med titeln ”Forskning på spåret” inleddes av sektionschef Eric Asaba och professor Louise Nygård som hälsade välkomna. Därefter hölls följande presentationer av några av doktoranderna från sektionens forskargrupper:

I pausen fanns det utrymme för nätverkande och att ta del av posterpresentationer från de olika projekten. Dagen avslutades med en gemensam reflektion om dagens presentationer och kring forskningsfrågor som är relevanta i den kliniska vardagen. Det sammantagna intrycket av arrangemanget var att det var mycket uppskatta både av doktorander som presenterade och deltagare.

Deltagarnas utvärderingar visade att de uppskattade att bli inbjudna att ta del av presentationer som de tyckte var viktiga och intressanta och välkomnade initiativ till dialog mellan forskning och klinik. Det fanns en enighet om att det finns ett behov av denna typ av forum och att det bör vara återkommande och med än mer utrymme för diskussioner.