Forskning inom socialt arbete

This page in English

Den forskning som bedrivs vid sektionen har en tvärvetenskaplig inriktning och formas i samarbete med forskare inom olika nätverk, inom och utom Karolinska Institutet.

Sektionens forskargrupp – Sociala och psykosociala aspekter i vården – har flera inriktningar. Gemensamt är att forskningen har sin grund i sociala och psykosociala aspekter på sjukdomars/skadors uppkomst, behandling och konsekvenser samt på processer i hälso- och sjukvård.

En inriktning är ”sexuell hälsa, rehabilitering och välbefinnande” som leds av professor Kerstin Fugl-Meyer. Forskning om ”sjukdomsupplevelse och livssituation för barn och ungdom samt psykosociala arbetsmetoder för barn och deras familjer” leds av docent Ulla Forinder

Sektionen samordnar det nationella nätverket  "Nätverk för socionomer som forskar inom hälso- och sjukvård" och anordnar en årlig konferens inom området. Sektionen är också aktiv i det internationella nätverket "Social work in health and mental health".

Konferenser och presentationer

15th World Congress of the European Association for Palliative Care resp. 2nd International Young Carers Conference

Doktorand Tina Lundberg kommer under våren att presentera sin forskning i samband med två olika internationella konferenser, EACP, 2017 15th World Congress of the European Association for Palliative Care - Progressing Palliative Care, i Madrid, den 18-20 maj, samt ”Every Child has the Right to..." 2nd International Young Carers Conference som går i Malmö mellan den 29 - 31 maj.

På EACP kommer Lundberg att ha en poster presentation. Presentationen baserar sig på deskriptiva data som redogör för hur gruppen unga vuxna som förlorat en förälder i cancer ser ut. Titeln på tillhörande abstract är: Psychosocial health and life situation of young adults who lost a parent to cancer.  På Young Carers Conference kommer hon att ha en muntlig presentation. Det är en konferens om och med barn som anhöriga och unga omsorgsgivare som anordnas av Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Titeln på abstract är: Psychosocial health after the loss of a parent to cancer - young adults who participated in a support group. 

Nordic Network of Disability Research resp. FORSA

Doktorand Lill Hultman kommer under våren att presentera delar av sitt pågående avhandlingsprojekt i samband med NNDR’s (Nordic Network of Disability Research) 14 th conference som pågår i Örebro mellan den 3-5 maj.

På NNDR konferensen kommer hon att ha en muntlig presentation som handlar om LSS-handläggares syn på föräldraskap. Titeln på den muntliga presentationen är; “The parents I think of, they live like us”. Constructions of gender, disability and parenthood in assessment of LSS interventions. Därutöver arrangerar hon ett symposium i samverkan med fem andra forskare; Barbro Lewin, UU, Heléne Von Granitz, UU, Ann-Marie Öhrvall, KI/ FoU Nordost, samt Lena Talman, MDH. Symposiet handlar om hur man kan förstå förverkligandet av rättigheter i enlighet med § 19 i UNCPRD och gestaltas genom exemplet personlig assistans. Titlen för det gemensamma symposie abstractet är; Implementing article 19 of the UNCRPD in Sweden: how is participation by personal assistance fulfilled and enacted? Presentationen för FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) kommer att handla om LSS-handläggning och sker  i Malmö den 27 april.

Avhandlingar

Sektionens medarbetares forskning har de senaste åren resulterat i flera avhandlingar. 

Lill Hultman "Live life! : young peoples' experience of living with personal assistance and social workers' experiences of handling LSS assessments from a Child perspective" 2018-05-24

Linda Gyllström Krekulas "Shining a Light on Organ Donation after Death – on various aspects influencing organ donation" 2015-08-31 

Lena Anmyr "Life circumstances of children and adolescents after cochlear implantation" 2014-04-07

Maria Flink " Patients' position in care transitions : an analysis of patient participation and patient-centeredness" 2014-01-31

Marie Nilsson " Psychosocial situation and work after breast cancer surgery - women's experiences" 2013-02-22

Berit Björkman " Amputees' experience and descriptions of phantom phenomena : a qualitative study" 2012-06-08

Liisa Hammar " Från tonårstjej till ung kvinna" 2010-05-21

Ann-Sofie Åsander " HIV-infected African parents living in Stockholm, Sweden : Social networks, disclosure, parenthood, and knowledge about HIV-transmission" 2010-02-11

Aina Johnsson " The rehabilitation process after breast cancer diagnosis : Factors of importance for return to work" 2008-11-14

Lisa Sand " Existential challenges and coping in palliative cancer care : Experiences of patients and family members" 2008-09-15

Socialt arbeteVårdvetenskap