Forskarskolans ledning (FiV)

This page in English

Ordförande och ledamöter i styrgruppen för Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) sammanträder tre till fyra gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom studierektor, samordnare eller genom att skicka mail till fiv@ki.se

Mötestider styrgrupp höst 2018

Datum Tid Plats
2018-01-22 13-15 Huddinge
2018-03-08 09-11 Solna
2018-04-27 09-11 Huddinge
2018-06-18 13-15 Solna

Ordförande

Christina Helging Opava

Professor/sjukgymnast

Christina Helging Opava

Telefon: 08-524 888 80
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Christina.Opava@ki.se

Christina H. Opava är legitimerad fysioterapeut och har en förenad anställning som professor i fysioterapi vid Sektionen för fysioterapi, NVS och Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Hon disputerade vid Karolinska institutet 1993, blev docent 1999 och professor 2006. Hon var gästprofessor vid University of Missouri at Columbia hösten 2001 och är nu vice president för European League Against Rheumatism sedan 2013. Christina är föreståndare för Nationella forskarskolan i vårdvetenskap och Forskarskolan i vårdvetenskap samt ordförande i styrgruppen.

Studierektor

Lena Wettergren

Universitetslektor

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Langius-Eklöf
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

Lena Wettergren är legitimerad sjuksköterska och docent i omvårdnad och arbetar som universitetslektor vid sektionen för omvårdnad, Institutionen NVS. Hon disputerade vid Karolinska Institutet 2002 och antogs som docent 2011, under 2014-2015 var hon gästforskare i USA vid National Cancer Institute, National Institutes of Health.  Hon har en 6-årig forskartjänst finansierad av Barncancerfonden (2015-2020). Lena är studierektor för Forskarskolan i vårdvetenskap. Hon är också ledamot i disputationskommittén vid Karolinska Institutet.

Ledamöter

Erika Franzén

Universitetslektor

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Erika Franzén. legitimerad sjukgymnast och universitetslektor för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för sjukgymnastik. Har även en forskarassistent från Vetenskapsrådet. Erika har själv gått i Nationella Forskarskolan i Vård & Omsorg och disputerade vid Karolinska Institutet 2006. Erika är SACO representant i Styrelsen för utbildning, lärarrepresentant i programnämnd 3 och kliniskt kopplad till Karolinska Universitets sjukhuset samt Stockholms Sjukhem.

Petter Gustavsson

Professor

Petter Gustavsson

Telefon: 08-524 836 59
Enhet: Psykologi Gustavsson
E-post: Petter.Gustavsson@ki.se

Petter Gustavsson disputerade 1997 och blev professor i psykologi 2008. Han har tidigare varit programansvarig för KI:s forskarutbildningsprogram i vård och omsorg samt studierektor för Forskarskolan i vård och omsorg.

Marie Hasselberg

Universitetslektor

Marie Hasselberg

Telefon: 08-524 833 74
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Marie.Hasselberg@ki.se

Marie Hasselberg, sociolog, docent i epidemiolog. Arbetar som lektor i folkhälsoepidemiologi på Institutionen för folkhälsovetenskap och är även studierektor för forskarutbildningen på samma institution. Marie leder forskarutbildningsprogrammet för folkhälsovetenskap på KI. Hon är även ledamot i disputationskommittén vid KI.

Maria Flink

Postdoc

Maria Flink

Telefon: 070-278 83 57
Enhet: MMC/System safety in health care
E-post: maria.flink@ki.se

 

Helena Lindgren

Universitetslektor

Helena Lindgren

Telefon: 0733-44 25 99
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Helena.Lindgren@ki.se

Helena Lindgren är barnmorska och docent med inriktning mot reproduktiv hälsa. Som barnmorska har hon främst varit verksam inom förlossningsvården och bedriver även forskning inriktad mot barnmorskans handläggning av förlossning och organisation av förlossningsvård. Hon är också enhetschef för enheten för reproduktiv hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt ledamot av den internationella kommittén för barnmorskeprogrammet.

Doktorandrepresentanter

Martha Gustavsson

Doktorand

Martha Gustavsson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: martha.gustavsson@ki.se

Martha Gustavsson är doktorand i Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap HK 14 och knuten till sektionen för arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Max Kleijberg

Doktorand

Max Kleijberg

Enhet: Innovative Care Research
E-post: max.kleijberg@ki.se

Samordnare

Anna-Maria Loimi

Samordnare

Anna-Maria Loimi

Telefon: 08-524 864 36
Enhet: SFO-V (Strategiska Forskningsområdet- Vård)
E-post: anna-maria.loimi@ki.se

Protokoll

Protokoll från styrgruppsmöten

ForskarskolaForskarutbildningLedningVårdvetenskap