Skip to main content

Forskarskolans ledning (FiV)

Ordförande och ledamöter i styrgruppen för Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) sammanträder tre till fyra gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom studierektor, samordnare eller genom att skicka mail till fiv@ki.se

För mötestider för styrgrupp se Aktuellt för Forskarskolan i vårdvetenskap.

Ordförande

Lena von Koch

Professor, senior

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
Enhet: Held
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Lena von Koch är senior professor i hälso- och sjukvårdsforskning och leder en interdisciplinär forskargrupp "HELD" som fokuserar på att utveckla och utvärdera åtgärder för att befrämja hälsa och förbättra vardagen för personer som lever med kroniska sjukdomstillstånd och deras närstående. Lena är fysioterapeut och tog sjukgymnastikexamen vid KI 1970 och disputerade 2000. Hon håller i undervisning på såväl grundutbildningsnivå som avancerad och forskarnivå både vid KI och andra lärosäten. Lena har haft många uppdrag bla. som vice ordförande i programnämnd 9, bitr. studierektor för forskarutbildning vid NVS, studierektor för FiV och programansvarig för PUF-V, forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap.

Studierektor

Lena Wettergren

Array

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Avdelningen för reproduktiv hälsa
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

Lena Wettergren är legitimerad sjuksköterska och docent i omvårdnad och arbetar som universitetslektor vid sektionen för omvårdnad, Institutionen NVS. Hon disputerade vid Karolinska Institutet 2002 och antogs som docent 2011, under 2014-2015 var hon gästforskare i USA vid National Cancer Institute, National Institutes of Health. Hon har en 6-årig forskartjänst finansierad av Barncancerfonden (2015-2020). Lena är studierektor för Forskarskolan i vårdvetenskap.

Ledamöter

Marie Kierkegaard

Lektor, biträdande

Marie Kierkegaard

Enhet: Ytterberg
E-post: Marie.Kierkegaard@ki.se

Marie Kierkegaard är legitimerad sjukgymnast sedan 1984, medicine doktor i fysioterapi sedan 2010 och har sedan 2002 specialistkompetens i sjukgymnastik/fysioterapi inom neurologi. Hon är forskarassistent vid Karolinska Institutet kombinerat med en anställning som fysioterapeut med doktorsexamen vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Helena Lindgren

Array

Helena Lindgren

Telefon: 0733-44 25 99
Enhet: Avdelningen för reproduktiv hälsa
E-post: Helena.Lindgren@ki.se

Helena Lindgren är barnmorska och docent med inriktning mot reproduktiv hälsa. Som barnmorska har hon främst varit verksam inom förlossningsvården och bedriver även forskning inriktad mot barnmorskans handläggning av förlossning och organisation av förlossningsvård. Hon är också enhetschef för enheten för reproduktiv hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt ledamot av den internationella kommittén för barnmorskeprogrammet.

Louise Nygård

Professor

Louise Nygård

Telefon: 08-524 837 92
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Louise.Nygard@ki.se

Louise Nygård, professor i arbetsterapi, Med Dr, leg. arbetsterapeut, ledare för forskargruppen CACTUS(Cognitive ACcessibility and Technology Use when aging in home and Society) vid sektionen för arbetsterapi.

Liselotte Schäfer Elinder

Professor, adjungerad

Liselotte Schäfer Elinder

Telefon: 072-526 69 91
Enhet: Socialmedicin
E-post: Liselotte.Schafer-Elinder@ki.se

Liselotte Schäfer Elinder är adjungerad professor i folkhälsovetenskap, samt forskargruppsledare för "Community nutrition and physical activity" vid institutionen för folkhälsovetenskap. Hon är även anställd vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Doktorandrepresentanter

Martha Gustavsson

Doktorand

Martha Gustavsson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: martha.gustavsson@ki.se

Martha Gustavsson är doktorand i Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap HK 14 och knuten till sektionen för arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Cecilia Haddad Ringborg

Doktorand

Cecilia Haddad Ringborg

Enhet: Kirurgisk vårdvetenskap
E-post: cecilia.haddad.ringborg@ki.se

Cecilia Haddad Ringborg är doktorand i Forskarskolan i vårdvetenskap HK18 och knuten till sektionen för kirurgisk vårdvetenskap vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Adjungerade ledamöter

Susanne Guidetti

Lektor

Susanne Guidetti

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Susanne.Guidetti@ki.se

Susanne Guidetti är adjungerad ledmot i styrgruppen som programansvarig för forskarutbildningsprogrammet för vårdvetenskap (PUF-V)

Samordnare

Anna-Maria Loimi

Samordnare

Anna-Maria Loimi

Telefon: 08-524 864 36
Enhet: SFO-V (Strategiska Forskningsområdet- Vård)
E-post: anna-maria.loimi@ki.se

Protokoll

Protokoll från styrgruppsmöten