Skip to main content

Forskarskolan i vårdvetenskap söker doktorander

Camilla Svensk och Erik G Svensson

Ansökningstiden har nu gått ut och handledarna har påbörjat nästa steg i rekryteringsprocessen. Beslut om val av doktorand till varje projekt meddelas officiellt efter den 27 april 2018. Forskarskolan startar 3 september 2018

Tidplan

Datum Aktivitet
2018-01-29 Mingel och presentation av projekten
2018-02-19 Sista ansökningsdag till projekten
Mars/april Intervjuer med kandidater
2018-04-20 Rekryteringsprocess klar
2018-04-27 Forskarskolans styrgrupp tar beslut om val av doktorander
Maj/aug Antagningsprocess sker vid respektive institution
2018-08-24 Sista dag för registrering och antagning
2018-09-03/04 Introduktionsinternat för de nya doktoranderna

Ansökan och doktorandprojekt

  • Du kan söka till flera projekt men du behöver ansöka till var och en separat.
  • Om du har frågor om ett specifikt projekt kontakta då huvudhandledaren - kontaktinformation nedan.
  • Ansökan sker digitalt via KIs rekryteringsverktyg Varbi, annonslänk nedan.
  • Sista ansökningsdag är 2018-02-19.

Projekt att söka

Nedan presenteras de 15 projekt som kan ansökas till. Vid frågor om projekten, kontakta huvudhandledaren.

Beskrivning forskningsprojekt Annons Huvudhandledare
Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda kroppen och den biologiska kroppen. Ansök här Lars. E Eriksson
Att leva med långvarig smärta – studier med existentiell och molekylär ansats. Ansök här Torkel Falkenberg
Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning. Ansök här Ida Goliath
Möjliggörande av äldre personers värdefulla aktiviteter i vardagslivet genom vardagsrehabilitering och smarta produkter (ASSIST). Ansök här Susanne Guidetti
Effektiv mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer – genom bärbara sensorer, (e)-feedback och träning. Ansök här Maria Hagströmer
Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsa koncept– en ny metod för personer med kronisk sjukdom att bli mer fysiskt aktiva. Ansök här Alexandra Halvarsson
Effekter av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) specifikt för personer med multiple skleros. Ansök här Sverker Johansson
Omedelbar hud-mot-hud kontakt mellan förälder och barn efter mycket prematur födsel: Effekter på föräldrars upplevelser, amning, mor-barn interaktion och fysiologisk samklang (IPISTOS studien). Ansök här Wibke Jonas
Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre. Ansök här Staffan Josephsson
Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer Ansök här Pernilla Lagergren
Stress, lungfunktion och astmautveckling i PreventADALL. Ansök här Björn Nordlund
”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke. Ansök här Ann-Helen Patomella
Moralisk stress och det etiska klimatet – En nordisk studie med hälso- och sjukvårdspersonal i barncancervården. Ansök här Pernilla Pergert
Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar. Ansök här Liselotte Schäfer Elinder
Skadliga fallolyckor hos äldre personer: upptäckt av äldre personer på olika risknivåer – från epidemiologi till implementeringsforskning. Ansök här Anna-Karin Welmer

Kontakt

Om du har frågor om forskningsprojektet kontakta då handledaren - kontaktinformation ovan.

Övriga frågor kontakta gärna oss!

Studierektor

Array

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Avdelningen för reproduktiv hälsa
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

Samordnare

Samordnare

Anna-Maria Loimi

Telefon: 08-524 864 36
Enhet: SFO-V (Strategiska Forskningsområdet- Vård)
E-post: anna-maria.loimi@ki.se