Skip to main content

Forskargrupp - Zhu Jie

Zhu Jies grupp

Forskningsområde

Neuroinflammation och Neuroimmunity

Vi strävar efter att undersöka vilken roll olika inflammatoriska molekyler, särskilt cytokiner och kemokiner, samt lipoproteinet ApoE har i neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar. Målsättningen är att hitta nya behandlingar som härrör från experimentella studier, och som kan överföras till klinisk prövning i patienter med dessa typer av sjukdomar.

Gruppen är engelsktalande och mer information finns på den engelska sidan.

Docent Jie Zhu
Arbete: 08-585 854 94
Fax: 08-585 854 70
E-post: jie.zhu@ki.se
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för neurodegeneration
Novum plan 5
141 86 Huddinge