Forskargrupp - Zhu Jie

This page in English

 Zhu Jies grupp

Forskningsområde

Neuroinflammation och Neuroimmunity

Vi strävar efter att undersöka vilken roll olika inflammatoriska molekyler, särskilt cytokiner och kemokiner, samt lipoproteinet ApoE har i neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar. Målsättningen är att hitta nya behandlingar som härrör från experimentella studier, och som kan överföras till klinisk prövning i patienter med dessa typer av sjukdomar.

Gruppen är engelsktalande och mer information finns på den engelska sidan.

 

Docent Jie Zhu   
Arbete: 08-585 854 94
Fax: 08-585 854 70
E-post: jie.zhu@ki.se
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för neurodegeneration
Novum plan 5
141 86 Huddinge 

 

ImmunologiInflammationNeurobiologi