Skip to main content

Forskargrupp - Marianne Schultzberg

Vår grupp är intresserad av vilken roll inflammatoriska proteiner såsom cytokiner har i hjärnan och nervsystemet, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd.

Forskningsområde

De flesta neurodegenerativa sjukdomar, bl.a. Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och epilepsi, och även akuta skador som stroke och traumatisk hjärnskada, är associerade med en inflammatorisk process. Denna karaktäriseras av aktivering av gliaceller (hjärnans stödjeceller) och utsöndring av inflammatoriska faktorer som cytokiner. En av våra forskningslinjer är att undersöka om modulering av gliaceller och utsöndringen av deras produkter kan användas för att förhindra eller stoppa nervcellsdöd vid neurodegenerativa sjukdomar. Bland annat undersöker vi hur man kan stimulera gliaceller att ta hand om och oskadliggöra beta-amyloid, huvudkomponenten i en av de patologiska förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. I studier av den pro-inflammatoriska cytokinen interleukin-1 (IL-1) har vi visat effekter på nybildningen av nervceller (neurogenes) och beteende och minnesfunktioner.

Marianne presenterar mer om sin forskning på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Professor

Marianne Schultzberg

Telefon: 070-575 83 36
Enhet: Schultzberg
E-post: Marianne.Schultzberg@ki.se
Professor, gäst

Ann-Charlott Granholm

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: ann-charlott.granholm@ki.se
Forskarassistent

Erik Hjorth

Enhet: Schultzberg
E-post: Erik.Hjorth@ki.se

Doktorand

Ceren Emre

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: ceren.emre@ki.se