Eric Westman ny medlem i NVS:s ledningsgrupp

Publicerat 2017-09-03 22:11. Uppdaterat 2017-09-03 22:42This page in English
Eric Westman. Photo: Selma Wolofsky
Eric Westman. Foto: Selma WolofskyEric Westman. Photo: Selma Wolofsky 

Eric Westman är ny ställföreträdande/biträdande prefekt i NVS:s ledningsgrupp från och med den 1 september 2017. Hans uppdrag i ledningen är bland annat att ansvara för den bibliometriska analysen av publikationer vid NVS. Han kommer även att ha ett särskilt fokus på frågor som rör IT och lokaler.

Sedan tidigare har han arbetat med lokalfrågor kopplat till de förestående flyttarna till BioMedicum och NEO-huset som berör många av NVS:s medarbetare. 

Som ny medlem i NVS:s ledningsgrupp vill Eric Westman bidra med att flyttarna  till de nya lokalerna går smidigt, samt att förutsättningarna för forskning och undervisning efter flytt blir så bra om möjligt. Han vill även förbättra samarbetet med IT centralt på KI och förbättra nuvarande infrastruktur på institutionen.

– Det är viktigt att flytt till nya lokaler går så smidigt som möjligt för att forskningen inte ska stanna upp under en längre tid. En utmaning som vi  har på institutionen är att bibehålla det starka samarbetet som finns mellan sektionerna även fast vi blir mer utspridda. Detta är av yttersta vikt för att bibehålla den starka translationella forskningen som vi har, samt att hålla högsta nivå på utbildning inom institutionen. Även en bra IT-infrastruktur är mycket viktigt för både forskning och utbildning och den vill jag arbeta för att förbättra vid NVS.

Tiidigare ledningsuppdrag

Eric Westman har sedan 2013 ett ledningsuppdrag som chef vid sektionen för klinisk geriatrik och är därmed också ledamot i NVS:s chefsgrupp.

– Jag välkomnar Eric Westman till NVS:s ledningsgrupp och ser fram emot att arbeta tillsammans med honom. Hans kompetenser kompletterar ledningsgruppen väl, säger prefekt Maria Eriksdotter.

Eric Westman är docent och universitetslektor inom neurogeriatrisk bildanalys. Målet med hans forskning är att kombinera olika biomarkörer med multivariatanalys och därigenom kunna övervaka sjukdomsförlopp och behandlingar av olika neurodegenerativa sjukdomar till exempel Alzheimers sjukdom.

Länkar

Organisation