Eling de Bruin ny professor i fysioterapi

Publicerat 2017-10-24 17:21. Uppdaterat 2017-11-15 12:15This page in English

Från och med den 1 januari 2018 börjar Eling de Bruin sitt nya arbete som professor i fysioterapi vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Professor de Bruin kommer närmast från universitetet ETH Zurich, vid vilket han även kommer att fortsätta ha verksamhet, och bygga starka samarbeten mellan ETH Zurich och Karolinska Institutet.

Övergripande handlar hans forskning om fysisk träning och hjärnfunktion hos äldre personer.

Länkar

FysioterapiProfessor