NyheterUtbildning

Drottningen deltog i dag med fokus på utbildning i demensvård

Publicerat 2016-12-02 14:24. Uppdaterat 2017-10-13 10:52
Silvia Master Academy 2016. På H.M. Drottning Silvias vänstra sida Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet, och på högra sidan Lars-Olof Wahlund, professor Karolinska Institutet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Silvia Master Academy 2016. På H.M. Drottning Silvias vänstra sida Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet, och på högra sidan Lars-Olof Wahlund, professor Karolinska Institutet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet ANGE ALLTID FOTOGRAF ...

Silvia Master Academy 2016. På H.M. Drottning Silvias vänstra sida Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet, och på högra sidan Lars-Olof Wahlund, professor Karolinska Institutet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

För andra året i rad bjöd Silviahemmet in Silvialäkare, Silviasjuksköterskor med magisterexamen, och representanter från Sophiahemmet Högskola samt Karolinska Institutet till ett heldagsseminarium för att utbyta erfarenheter, lära mer och tala om demenssjukdom.

H.M. Drottning Silvia överlämnade under dagen Silviahemmets stipendium 2016 till Silvialäkare Ursula Sottong från Tyskland.

I dag finns tolv diplomerade Silvialäkare och nio Silviasjuksköterskor med magisterexamen. Nya Silvialäkare och Silviasjuksköterskor kommer diplomeras under våren 2017. De första Silviaarbets- och Silviafysioterapeuterna examineras under hösten 2017.

Giola Santoni, doktorand vid Aging Research Center (ARC), Lena Borell, professor i arbetsterapi vid Karolinska Institutet och Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet, föreläste under dagen.

Läs mer om Karolinska Institutets uppdragsutbildningar inom demensvård, som ges av institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, här.

Läs mer om nyehten på Silviahemmets hemsida.

Demens