Skip to main content

Den 4:e Europeiska Konferensen om Aktivitetsvetenskap 2017

Den fjärde Europeiska Konferensen om Aktivitetsvetenskap 2017 ägde rum den 8:e till 9:e september i Hildesheim, Tyskland. Temat för detta år var "Möte i mångfald - arbete som en gemensam grund".

Flera fakultetsmedlemmar, doktorander och partners representerade Sektionen för Arbetsterapi på Karolinska Institutet under konferensen.

I presentationerna ingick:

  • en panel på jobbet och återgång till jobbet (Annika Öst Nilsson, Lisa Holmlund, Therese Hellman och Eric Asaba, moderator: Allison Anne Banks),
  • en panel om hälsofrämjande / sjukdomsprevention genom arbete (Aileen Bergström, Hans Jonsson, Mandana Fallahpour, Emmelie Barenfeld (Göteborgs Universitet) och Eric Asaba, moderator: Lilian Magalhaes),
  • en panel om undervisning och lärande aktivitetsvetenskap i högre utbildning (Hans Jonsson, Jeanette Reffstrup Christiansen, Hanne Kaae Kristiansen och Sissel Horghagen)
  • en presentation om mental hälsa och arbete (Nina Petersen Reed, Staffan Josephsson och Sissel Alsaker)
  • en presentation om makten att göra (Ton Satnik, Staffan Josephsson, Jana Zajec, Edith Cup, Bert De Swart, Maria Nijhuis-Van der Sanden).

Dessutom deltog vi i en tankesmedja före konferensen där vi engagerade oss i stimulerande diskussioner i tre av de nio för-kongressgrupperna (Förtydligande och definierande aktivitetsvetenskap, Egenmarkt för elever och utövare, och addressera viktiga sociala frågor kring arbetslöshet / undersysselsättning). Det var en fantastisk konferens med många spännande diskussioner!