NyheterForskning

Behandlingar mot Alzheimers på agendan under EPAD General Assembly

Publicerat 2017-05-19 15:27. Uppdaterat 2017-05-21 23:51
Photo: Susanna Forsell.

Får endast användas av NVS, kontakta fotografen om ni vill använda bilden i andra sammanhang.

Photo: Susanna Forsell.Photo: Susanna Forsell. 

Tisdagen den 16 maj hölls European Prevention of Alzheimer’s Dementias (EPADs) årliga konsortiemöte, i år i Stockholm på World Trade Center.

Video: Susanna Forsell

EPAD är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan akademi och industri, som syftar till att hitta nya behandlingar mot Alzheimers demens. Genom projektet vill man underlätta processen för att på ett snabbare sätt kunna ta fram effektiva och skräddarsydda behandlingar mot Alzheimers demens.

Sverige kommer, genom professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet (KI), att leda den nordiska regionens deltagande i det EU-finasierade European Prevention of Alzheimer’s Dementia(EPAD)-projektet.

Länkar

AlzheimerDemensInternationellt