Skip to main content

Arbetsterapeutprogrammet

Arbetsterapeutens insatser förebygger, förbättrar och kompenserar patientens nedsatta aktivitetsförmåga.

Arbetsterapeuten ser till hela människan och hennes livssituation med huvudfokus på vardagens aktiviteter. Från rehabilitering och bostadsanpassning till vad som ger livet mening på gamla dagar. Vilka aktiviteter är så meningsfulla att vi mår bra av dem när vi förlorat arbetslivets aktiviteter och sociala nätverk? Hur samspelar människan med miljön i sina olika vardagssysslor? Hur kan man anpassa människors miljö till deras olika behov och förutsättningar? Vilka faktorer kan bidra till rehabilitering, hälsa och välbefinnande i vardagslivet? Det är frågor som arbetsterapeutstudenterna lär sig att besvara. Inom arbetsterapi är samverkan med anhöriga en mycket viktig del. De anhöriga får ofta ta en stor del av ansvaret för sina närstående som har olika former av funktionshinder på grund av sjukdomar som stroke eller demens. Dataövervakning och distanslarm i hemmiljö är ny teknik för ökad trygghet i bostaden.

Till Sektionen för arbetsterapi, ansvarar för flertalet av kurserna inom utbildningsprogrammet.

Arbetsterapeutprogrammet 180 hp

Högskoleverket utvärderade arbetsterapeutprogrammet 2012 och gav betyget "Hög kvalitet". Läs mer.