Antagning till forskarutbildning

This page in English

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har slagit fast att KI:s antagningsprocess för doktorander inte följer högskoleförordningen och högskolelagen. KI:s process för antagning till forskarutbildning måste därför ändras i enlighet med UKÄ:s klargörande.

Aktuella regler och riktlinjer framgår av KI:s centrala hemsida.

Institutionens rutiner är under utarbetande. Observera därför att informationen nedan inte är fullt korrekt.

Granskning inför annonsering och grönt ljus vid NVS

Samtliga doktorandtjänster, inkl doktorandtjänster finansierade av KID-medel,  ska granskas innan annonsering och grönt ljus.

Ansökan skall godkännas av respektive sektionschef (via påskrift på finansieringsplanen) innan de e-postas till Catarina Cleveson.

Nedanstående blanketter skickas som en PDF-fil till Catarina Cleveson.

  1. Finansieringsplan, belopp per månad inklusive LKP och INDI. Finansieringsplanen skall skrivas under av sektionschefen, föreslagen huvudhandledare och eventuella övriga ansvariga för finansieringen.
  2. Forskningsplan inkl beskrivning av forskarutbildningsmiljön, max 5 sidor.
  3. Handledarnas curriculum vitae, inklusive tidigare och pågående handledarskap (max 2 sidor/handledare) .
  4. Kopia på intyg att huvudhandledaren har genomgått KI:s handledarutbildning, samt intyg på godkänd webbkurs (ej äldre än 5 år).

Grönt ljus för huvudhandledaren och undantag från regeln om annonsering

Undantag från regeln om annonsering kan beviljas doktorander med externa stipendier och till doktorandstudier som finansieras helt av annan huvudarbetsgivare, ej KI (doktoranden skall ej vara anställd vid KI).

För ansökan om grönt ljus för huvudhandledaren och undantag från annonsering, maila Catarina Cleveson följande dokument som PDF-fil:

1. Ansökan om grönt ljus och undantag från annonsering

2. Finansieringsintyg från arbetsgivare

3. Finansieringsplan, belopp per månad inklusive LKP och INDI. Finansieringsplanen skall skrivas under av sektionschefen, föreslagen huvudhandledare och eventuella övriga ansvariga för finansieringen.

4. Forskningsplan inkl beskrivning av forskarutbildningsmiljön, max 5 sidor. 

5. Handledarnas curriculum vitae, inklusive tidigare och pågående handledarskap (max 2 sidor/handledare)

6. Kopia på intyg att huvudhandledaren har genomgått KI:s handledarutbildning, samt intyg på godkänd webbkurs (ej äldre än 5 år).

Annonsering

För information om annonseringsprocessen kontakta din sektions HR kontaktperson

Beslut om antagning

Blanketten "Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå" med obligatoriska bilagor lämnas i original till Catarina Cleveson. Observera att NVS använder en specifik mall för finansieringsplanen. Denna ska vara påskriven av sektionschef, huvudhandledare och eventuella övriga ansvariga för finansieringen. 

Individuell studieplan (ISP)

Doktorand och handledare ska snarast upprätta en individuell studieplan (ISP). Tills vidare upprättas ISP på papper (blankett 3), men kommer på sikt att upprättas i ett digitalt ISP-system. 

Forskningsplanen skall i detalj redogöra för det planerade doktorandprojektet. Använd denna mall som en hjälp att strukturera upp planen: NVS mall för utformning av forskningsplan

Läs mer om att formulera lärandemål på KI:s webbplats Forskarutbildning. 

KI:s regler, blanketter och allmän studieplan

Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, finns publicerade på Internwebben.

Blanketter och dokument inom forskarutbildning vid Karolinska institutet, finns publicerade på Internwebben.

Har du frågor om nya antagningsprocessen och utlysning, så är du hjärtligt välkommen att kontakta

Catarina Cleveson
Forskarutbildningssamordnare
E-post:catarina.cleveson@ki.se
Telefon: 08-524 868 32

Länkar

Forskarutbildning