Anslag till André Fisahn vid sektionen för neurogeriatrik, NVS från Åhlén-stiftelsen

Publicerat 2014-12-17 15:19. Uppdaterat 2014-12-17 16:45This page in English

Åhlén-stiftelsen beslutade nyligen att bevilja docent André Fisahn vid sektionen för neurogeriatrik 200 000 kr för forskningsprojektet "Rescue of Amyloid-β-Induced Neuronal Network and Cognitive Deficits by Targeted Activation of Peptide Degradation Mechanisms".

Till forskargruppens sida

Anslag